September 11, 2006

Kallio perjantaisin

Näitä laumoja ilmestyy oudosti Kallioon perjantaisin. Ne koostuvat näennäisesti ei kellekään tasaisesti urheilusta hölisevistä pyöreistä ja suhteellisen kompakteista otuksista. Heidän puheensa sijoittaa heidät tuntuvasti Helsingin ulkopuolelle, mutta on vaikeaa päätellä onko lauma muuttomatkalla vai asettunut aloilleen. Muulloin laumoja ei kuitenkaan näe.

These packs strangely pop up in Kallio on Fridays. They mostly consist of round but quite compact furless creatures who blab endlessly about sports. Their dialect places them well outside Helsinki but it is difficult to determine whether the pack is on the move or settled down. On other days the packs don't seem to appear.

No comments: