January 11, 2007

Työnantaja hoitelee

Tämä syntyi hetken epätoivosta ja turhautumasta - en millään keksinyt kuvitusta aiheeseen "työnantaja hoitaa ja suojelee"... Pidän erityisesti Ihmenaismaisista saappaista.

This was born out of a moment's desperation and frustration - I couldn't come up with an illustration about "The employer cares and protects"... I especially love the Wonder Woman boots.

No comments: