November 14, 2008

Tallova teini

Tämä oli kansikuvaluonnos ja markkinointikansi tietokirjaan, mutta sitä ei koskaan julkaistu valmiissa kirjassa. Hauskinta kuvassa on, että se oli todella nopea tuottaa (tosin pohjalla oli pitkä luonnosketju) - koko kuva oli valmis tunnissa. Tämä on se kohta, jossa Painter loistaa. Jos säästyy pahemmilta bugeilta ja kaatumisilta, joita kyllä riittää, sillä voi tuottaa käyttökelpoista materiaalia todella nopeasti.

This was a sketch for a book cover and also the marketing cover for the book while it was still in production. It was never used for the finished product though. The best thing about this picture is that it was very quick to produce (having been extensively sketched beforehand) - the finished image was ready within an hour's time. This is the part where Painter shines. If you are spared the worse bugs and crashes, which there are plenty of , you can produce usable material extremely quickly.

No comments: