March 10, 2009

Morgan & Dante as a free webcomic

Aloin juuri julkaista Morgan & Dantea nettisarjiksena. Olen tehnyt sarjaa lähes 10 vuotta ja oppinut sen avulla piirtämään kunnolla (tosin kaikki vanhimmat stripit on piirretty uudelleen). Tarina on kevyt seikkailukertomus avaruuden viidakoista. Mainos kertoo aika paljon - luvassa on vauhtia ja huumoria, eikä kovin paljon eettistä pohdintaa.

I just started publishing Morgan & Dante as a webcomic. I've been making this series for nearly 10 years and it has taught me to draw properly (although all the earliest strips have been redrawn). The story is a light adventure in the jungles of outer space. Like the ad suggests - there is going to be a lot of thrills and humour.

No comments: