April 07, 2009

Ameriikan perustuslaki osa 1

USA:n perustuslaissa on ainakin yksi pykälä, joka antaa rutkasti aihetta kummastukseen. Toinen lisäys kuuluu: "The right to keep and bear arms". En tykkää linnojen piirtelystä, joten keskityn kakkososaan. Mikä ihmeen fiksaatio amerikkalaisilla on karhujen käpäliin? Kaikkihan tietävät, että se johtaa väistämättä... (jatkuu osassa 2)

There is at least one amendment in the US constitution that keeps puzzling me. The 2nd amendment: "The right to keep and bear arms". I don't like drawing castles so I'll focus on the latter part. So, what's with this fixation on bear arms? Everyone knows that it will inevitably lead to... (continued in part 2)

No comments: