April 20, 2009

Ameriikan perustuslaki osa 3

Koko homma on kuitenkin luultavasti lähtenyt liikkeelle yksinkertaisesta kirjoitusvirheestä lakiehdotuksessa, joka oli tulosta ahdistavasta pukeutumissäännöstöstä.

However, I'm tempted to think the whole thing was the result of a simple typing error in a proposal born out of a repressing dress-code.

No comments: